Pelare & Balk

Pelare & Balk

Vi tillverkar betongpelare och balkar till konstruktioner i behov av bjälkar som garageportar och gårdskonstruktioner. Pelare och balkar i betong är utmärkta till konstruktioner som saknar andra bärande element, som väggar eller liknande. Dessutom är det effektivare och billigare att använda pelare och balkar till större byggnadsprojekt med längre utsträckning.