L-stöd, T-stöd

L-stöd, T-stöd

L-balkar och T-balkar får namnet ifrån deras former, och är tillför att stadga konstruktioner och samtidigt ge dem en kvarsittande bestämd form. Vi tillverkar L-stöd och T-stöd tillför plattor på marken eller för lägre stödmurar.